POLE ZNACZENIOWE DEFINICJI W WSK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła POLE ZNACZENIOWE DEFINICJI W WSK

Pole znaczeniowe definicji w wypadku Wieloźródłowego Słownika Kultury (WSK) tworzy zbiór  definicji danego pojęcia, pochodzących z różnych, wybranych przez nas podsystemów wiedzy. Szczególne cechy tego typu pól to:

- powtarzalność pewnych fraz lub sformułowań (a w skrajnych przypadkach całego tekstu hasła) wynikająca z użytkowania  tych samych tekstów: np. wytworzonych na gruncie prawa i wykorzystanych przez GUS lub Wikipedię. Zjawisko to prowadzi do multiplikacji identyczności;

- wielosłowie (problem podobny do wyżej wskazanego), skutkujące tym, iż definicje robiące wrażenie różnych, jak się okazuje po przyjrzeniu się, są  identyczne lub zbliżone pod względem znaczenia;

-  zróżnicowanie zawartości poszczególnych definicji pozwalające bądź  uchwycić wiele różnych aspektów danego pojęcia, bądź  - w przypadku zbyt wielkiego rozdźwięku między poszczególnymi definicjami - w ogóle nie dostrzec, iż mamy do czynienia z tym samym pojęciem.

Po to m.in. wprowadziliśmy do naszego Słownika Komentarze by pomóc PT Użytkownikom uporać się z takimi trudnościami. W postaci idealnej pole znaczeniowe definicji jednego pojęcia powinno:

- posiadać wspólny rdzeń  czyli zbiór nazw odnoszących się do najważniejszych jakości (cech), charakteryzujących to pojęcie;

- w kolejnych definicjach wskazywać nowe jakości (cechy) związane ze sposobem używania pojęcia w odpowiednich podsystemach wiedzy.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga