FLEKSJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FLEKSJA

Wg Encyklopedii wiedzy o języku polskim (1978): "Fleksja - dział → morfologii opisujący odmianę wyrazów, to znaczy ukazujący morfologiczne wykładniki gramatycznych (składniowych i zgramatykalizowanych znaczeniowych) funkcji wyrazu. Fleksja dzieli się na → deklinację i → koniugację. W ścisłym znaczeniu terminu występuje tylko w tych językach, w których (jak w polskim) wykładnikami → gramatycznej funkcji wyrazów są → końcówki fleksyjne. (...)"

Źródło definicji (papierowe): Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum 1978, s. 81.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga