PLAN WYRAŻANIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PLAN WYRAŻANIA

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "(...) we współczesnej terminologii lingwistycznej zewnętrzna forma dźwiękowa (i  wtórnie - graficzna) znaku językowego. Plan wyrażania łączy z planem treści więź obustronnych zależności sprawiająca, że każda zmiana na jednym z planów musi pociągać za sobą odpowiednie zmany na drugim. (...) Inne określenie signifiant.

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński, Plan wyrażania, (w:) Michał Głowiński i in. (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolinem, 2000, s. 390.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga