INTERAKCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTERAKCJA

Wg "Encyklopedii Socjologii" (1998): "Słownikowo interakcja to (ludzkie) oddziaływanie wzajemne, zwłaszcza takie, które ma miejsce w bezpośrednim kontakcie. (...) Nakłada się ono [to pojęcie - BF] także na inne pojęcia, w tym zwłaszcza na pojęcie działania społecznego. (...) Wyróżnić można dwie podstawowe tendencje ujmowania interakcji (...). Jedna z nich uznaje interakcję za podstawowy składnik (czy cegiełkę) wszelkich zjawisk społecznych, w tym także zjawisk mikrosocjologicznych, opiera się więc na interakcyjnym modelu społeczeństwa; druga traktuje interakcję jako autonomiczny, rządzący się własnymi prawami proces czy zdarzenie, niezależne od makrostruktury społecznej i psychicznego wyposażenia jednostek, będące odrębnym przedmiotem badań konstytuującym własną subdyscyplinę socjologii, a dokładniej mikrosocjologii, czyli tzw. socjologię interakcji."

Źródło definicji (papierowe): Marek Ziółkowski, Interakcja, (w:) Encyklopedia socjologii, t.1, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998, s.349.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga