ŚWIETLICA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ŚWIETLICA

1) (Świetlice) To placówki kulturalne posiadające z reguły jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmujące swoim zasięgiem działania małe grupy środowiska lokalnego. Działalność prowadzona jest zasadniczo przez działaczy społecznych przy pomocy kierownika świetlicy. Nie uważa się za świetlice jednostek nie prowadzących działalności kulturalnej, których pomieszczenia służą do innych celów, np. do organizowania narad i konferencji, kursów zawodowych itp.

2) Placówka kulturalna posiadająca z reguły jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmująca swoim zasięgiem działania małe grupy środowiska lokalnego. Działalność prowadzona jest zasadniczo przez działaczy społecznych przy pomocy kierownika świetlicy. Nie uważa się za świetlice jednostek, zwyczajowo określanych "świetlicami", nie prowadzących działalności kulturalnej, których pomieszczenia służą do innych celów, np. do organizowania narad i konferencji, kursów zawodowych itp. Nie ujmuje się tu także świetlic szkolnych.

Stan na 30.11.2011 r.


Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa 2010, GUS, s.181.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Świetlica" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ŚWIETLICA

Leksykon PWN definiuje świetlicę jako: " instytucję mającą na celu szerzenie oświaty i kultury wśród dzieci i dorosłych, czasem również sprawowanie opieki nad dziećmi; 2) lokal, pomieszczenie takiej instytucji; 3) daw. izbę gościnną w chacie chłopskiej; izbę, komnatę we dworze."

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.1163.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga