ZAWÓD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ZAWÓD

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja. Zawód jest też jedną z podstaw zróżnicowania struktury społecznej we współczesnych społeczeństwach i kształtuje pozycję społeczną jednostki oraz jej prestiż. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zawód" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ZAWÓD

Wg   Bogusława Gałęskiego (1966): "(...) a zatem zawód określić można jako zespół czynności wykonywanych trwale na rzecz innych osób, w zamian za środki utrzymania - lub mówiąc krócej - jako zespół czynności wykonywanych trwale, a polegających na wymianie pracy jednostkowej na społeczną.(...) proces profesjonalizacji jakiejś pracy jest tym bardziej zaawansowany i z tym większą zasadnością można określić ją jako uprawianie zawodu:

1) im wyraźniej rozważany zespół czynności wyodrębnia się od innych, w przeciwieństwie do czynności wykonywanych w ramach gospodarowania rodziny;

2) im bardziej wprzęgnięty jest w system społecznego podziału pracy, w przeciwieństwie do pracy wytwórcy (lub rodziny) dla siebie;

3) im trwalszą daje podstawę utrzymania, w przeciwieństwie do zajęć dorywczych;

4) im wyraźniej określony jest zasób kwalifikacji niezbędnych (uprawniających) do jego wykonywania i wydzielone są zakłady, w których kwalifikacje te można nabyć oraz odpowiednie uprawnienia uzyskać, w przeciwieństwie do prac, które wykonywać może każdy."

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Gałęski, Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe, Warszawa:PWN, 1966, ss. 44-45.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ZAWÓD

Wg Maxa Webera (1919): "Istnieją dwa sposoby traktowania polityki jako zawodu. Albo żyje się <dla> polityki - albo też <z> polityki. Nie jest to bynajmniej podział całkowicie rozłączny. (...) Rozróżnienie odnosi się więc do znacznie mniej subtelnego aspektu tego stanu rzeczy: do aspektu ekonomicznego. <Z> polityki jako zawodu żyje ten, kto usiłuje uczynić z niej stałe źródło dochodów - <dla> polityki ten, kto tego nie robi."

Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa: NOWA, 1987, s. 6.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga