WYPOWIEDŹ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WYPOWIEDŹ

Wg Richarda Ohmanna (1971): "Wypowiedź to zbiór struktur gramatycznych, wyposażonych w znaczenie. Stanowi ona także próbę oddziaływania na odbiorcę. Moim zdaniem te dwa fakty z dziedziny ontologii wypowiedzi są uznawane w rozmaitych teoriach stylu, jednakże trzeci - mianowicie fakt, iż wypowiedź jest zbiorem aktów illokucyjnych, nie jest dostatecznie uwzględniany, chociaż na to zasługuje."

Źródło definicji (papierowe): Richard Ohmann, Mowa, działanie styl, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 135.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga