MORFEM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MORFEM

Wg Romana Jakobsona i Morrisa Halle (1962): "Przez analizę lingwistyczną złożone fragmenty tekstu zostają stopniowo podzielone na morfemy, które są ostatecznymi składnikami (ultimate constituents) mającymi właściwe im znaczenie. Te najmniejsze przekaźniki znaczenia dzielą się z kolei na ostateczne składniki, mogące służyć do odróżniania jednego morfemu od drugiego. "

Źródło definicji (papierowe): Roman Jakobson, Morris Halle, Podstawy języka, Wyd. Ossolineum, 1964, s. 36.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga