KOMFORT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KOMFORT

Max Weber (1905):  "Pojęcie comfort zakreśla w charakterystyczny sposób krąg etycznie godziwych celów zastosowania. Nie jest przypadkiem,  że najwcześniej i najwyraźniej obserwuje się rozwój stylu życia opartego na tym pojęciu właśnie u najbardziej konsekwentnych przedstawicieli tego światopoglądu, mianowicie u kwakrów. Blichtrowi i pozorowi arystokratycznego przepychu, który oparty na niesolidnej bazie ekonomicznej  preferuje zamiast trzeźwej prostoty podejrzaną elegancję, przeciwstawiali oni, jako ideał, czystą i solidną wygodę mieszczańskiego home."

Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. Jan Mizieliński, Lublin: Wyd. Test, MCMXCIV, ss.169-170.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga