KARIERA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KARIERA

Wg  Słownika Socjologii i Nauk Społecznych (1998): "kariera, sekwencja ról zawodowych, przez którą jednostka przechodzi w swym życiu zawodowym. Pojęcie to w zasadzie zakłada, że kolejne role wiążą się z coraz wyższym prestiżem i innymi nagrodami, nie wyklucza jednak zawodowej i społecznej ruchliwości w dół. (...) Istnieje różnica między obiektywną linią kariery, kiedy to jednostka raz po raz staje przed problemem przystosowania się, ale trudności z tym związane można przewidzieć (...), a karierą w sensie subiektywnym czyli aktami interpretacji dokonywanej przez ludzi przechodzących przez kolejne zmiany."

Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Warszawa: PWN, 2004 (1998), s.142.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga