MIM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła MIM

Uprawia zawodowo sztukę przedstawiania mową ciała określonej treści; występuje samodzielnie lub w zespole w przedstawieniach teatralnych lub spektaklach ulicznych.

 Zadania zawodowe:

 • granie roli opracowanej przez reżysera i choreografa;
 • opracowywanie własnych układów do sztuk, pomysłów innych autorów lub własnych;
 • uczestniczenie w próbach przedstawień, współpracowanie z reżyserem
  i zespołem w przypadku występów zespołowych;
 • uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. opracowanie kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii itp.;
 • przygotowywanie się do występu scenicznego, estradowego lub ulicznego (charakteryzacja, zakładanie kostiumu, koncentracja psychiczna itp.);
 • stałe doskonalenie sprawności warsztatowej: psychomotorycznej i fizycznej przez uprawianie odpowiednich ćwiczeń;
 • opanowywanie różnych umiejętności zawodowych (np. taniec w określonym stylu), w zakresie potrzebnym do zadań scenicznych i estradowych;
 • zdobywanie umiejętności nieaktorskich, niezbędnych do przedstawienia określonej sytuacji lub roli;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • występowanie w programach telewizyjnych, kabaretach itp.;
 • występowanie w filmach reklamowych, wideo-klipach muzycznych itp.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło " Mim" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga