HOMO ELIGENS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła HOMO ELIGENS

Człowiek wybierający - termin związany z teorią stylów życia Andrzeja Sicińskiego: "Proponowaną koncepcję homo eligens można traktować bądź jako tezę egzystencjalną, bądź jedynie jako tezę metodologiczną. W pierwszym przypadku jest to przekonanie, że człowiek jest niesprowadzalny do sumy reakcji na uwarunkowania, bodźce, że - przeciwnie - do jego <istoty> należy właśnie możliwość dokonywania wyborów, przekraczania własnych uwarunkowań (...) Do naszych celów wystarczy uwzględnić koncepcję homo eligens w jej metodologicznej wersji. sprowadza się ona do twierdzenia, iż zrozumienie zjawisk społecznych i psychologicznych jest niemożliwe bez spojrzenia na nie z punktu widzenia wyborów dokonywanych przez ludzi."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Styl życia, kultura, wybór, Warszawa: IFiS PAN, 2002, s.81.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga