ROZWÓJ LOKALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ROZWÓJ LOKALNY

 "Rozwój lokalny to proces wzbogacania pola szans indywidualnego rozwoju poszczególnych członków danej wspólnoty lokalnej. Przez <pole szans> będziemy tu rozumieli po prostu ogół ludzkich szans dostępnych danej społeczności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy cechy tak rozumianego pola: jego rozległość (czyli -  ilość [LICZBĘ! - BF] dostępnych szans), złożoność (czyli - różnorodność dostępnych szans) i równomierność (czyli - egalitarność rozkładu dostępnych szans) to przez wzbogacenie pola szans będziemy rozumieć taką jego zmianę, w wyniku której co najmniej jedna z tych trzech cech pola nasila się i zarazem żadna inna nie słabnie."

 

Źródło definicji (papierowe): Wojciech Kłosowski, Kultura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego, (w:) tenże (red.), Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę, Warszawa: MCKiS, 2009, s.26.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga