SZEROKOŚĆ PISMA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZEROKOŚĆ PISMA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "szerokość znaków pisma danego kroju i odmiany. Według Polskiej Normy PN-73/P-55009 mierzona na podstawie słowa testowego 'OHamburgefonsz', złożonego dziesięciopunktowym pismem w systemie Didota. Według tego pomiaru wyróżnia się pisma: bardzo wąskie [extra compressed] - poniżej 25 mm; wąskie [condensed] - między 25 a 30 mm; normalne [normal] - między 30 a 35 mm; szerokie [extended, expanded] - między 35 a 40 mm; oraz bardzo szerokie [extra extended, extra expanded] - powyżej 40 mm."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 104.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska