STRONA REDAKCYJNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STRONA REDAKCYJNA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "druga lub czwarta liczona strona publikacji. Zawiera zwykle informacje ze strony tytułowej, nazwiska współtwórców publikacji, informacje techniczne (copyright, ISBN itp.), pełną nazwę wydawnictwa wraz z adresem. Na stronie redakcyjnej może być umieszczony również kolofon. W sytuacji gdy ze względów technicznych na końcu publikacji pozostają więcej niż dwie kolumny puste, stronę redakcyjną można przenieść na koniec."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 103.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska