PRE-PRESS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRE-PRESS

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "szersze od DTP pojęcie obejmujące swym zakresem proces związany z produkcją publikacji - od pomysłu, przez przygotowanie form drukowych, aż do rozpoczęcia druku. Obejmuje również pracę za pomocą narzędzi multimedialnych."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 96.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska