CZCIONKA (KROTŁO)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CZCIONKA (KROTŁO)

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "nośnik pisma w kształcie prostopadłościanu, zwykle metalowego, będący materiałem zecerskim, którego odbicie tworzy znaki pisma. Podstawowy materiał zecerski służący do druku typograficznego. Nieprawidłowa, lecz powszechnie stosowana w języku polskim (głównie przez błędne tłumaczenie interfejsu programów komputerowych) nazwa kroju pisma."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 43.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska