BITMAPA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BITMAPA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "rodzaj zapisu cyfrowego grafiki rastrowej w postaci układu pikseli. Termin ten jest często używany do określenia wszystkich formatów grafiki rastrowej, z których najpopularniejsze to gif (od ang. Graphic Interchange Format) - przeznaczony do grafiki ekranowej, jpeg (od ang. Joint Photographic Experts Group) - kompresujący plik kosztem jego jakości (kompresja stratna) oraz tiff (od ang. Tag Image File Format) - zapisujący obrazy bez strat, uchodzący obecnie za najlepszy format do przechowywania obrazów cyfrowych."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s 50.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska