ABREWIATURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ABREWIATURA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "umowny skrót w piśmie. Wyróżnia się abrewiaturę suspencyjną (to jest skrót powstały przez obcięcie wyrazów, np. "inż.") oraz kontrakcyjną (to jest skrót powstały przez ściągnięcie wyrazów, np. "dr"). Abrewiaturą może być pojedyczny znak pisma (np. $)."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk. Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s 43.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska