PUBLICZNOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PUBLICZNOŚĆ

Wg Leksykonu PWN: "socjol. forma życia zbiorowego; zbiorowość ludzi oczekujących podobnych przeżyć bądź zainteresowanych tym samym przedmiotem lub zjawiskiem."

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.964.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PUBLICZNOŚĆ

Publiczność – typ zbiorowości, która wyróżniana jest ze względu na to, że jej uwaga koncentruje się na konkretnym przekazie.

Wyróżnić można:

  • publiczność, będącą audytorium, czyli zbiorowością osób znajdujących się w tej samej przestrzeni fizycznej oraz

  • publiczność charakteryzującą się przestrzennym rozproszeniem i uczestnictwem w odbiorze tych samych treści kulturowych dzięki środkom masowego przekazu. Ze względu na możliwość powtórzenia identycznego komunikatu w mass-mediach, członkowie tej zbiorowości rozproszonej nie muszą uczestniczyć w tym samym czasie w ich przyjmowaniu.

Jako publiczność można wziąć pod także uwagę osoby, które relatywnie często uczestniczą w podobnego typu wydarzeniach, np. publiczność teatralna, gdy mówimy o ogóle osób uczęszczających do teatru. więcej


Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Publiczność" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PUBLICZNOŚĆ

"Tradycyjna granica i podział ról na publiczność i scenę jest już zerwana. Na scenie jest ten, kto choć raz na nią spojrzał. Autor i czytelnik wymieniają się bez końca - najpierw porozumiewawczymi spojrzeniami; potem pozycjami. Rozwiązany został w ten sposób problem nieprzekładalności perspektyw. Publiczność, która nagle znalazła się na scenie, może wołać o podpowiedź albo prosić o szybkie rozwiązanie akcji. Jest jednak druga strona tego nieprzyjemnego z początku dla publiczności uwikłania w przedstawienie. Zamiana pozycjami pozwala przyjąć autorski punkt widzenia. Stając się konieczną dla tego przedstawienia postacią (...) [ publiczność - BF] staje się przecież, też niepostrzeżenie, jego współautorem."

Źródło definicji (papierowe): Małgorzata Jacyno, Iluzje codzienności, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1997, ss.155-156.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga