MAPA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MAPA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Mapy społeczno-gospodarcze, inaczej nazywane też społeczno-ekonomicznymi, obejmują zagadnienia dotyczące człowieka i jego działalności. Prezentują różnorodne przejawy obecności ludzi w przestrzeni geograficznej, a więc rozmieszczenie, osadnictwo, kulturę, stosunki społeczne, polityczne itp., a także zagadnienia związane z ich działalnością w tej przestrzeni, czego efektem jest wytwarzanie dóbr i świadczenie usług, czyli gospodarka. Zagadnienia te są charakteryzowane na mapach przez prezentację lokalizacji faktów i zjawisk, ich wielkościm intensywności oraz struktury, z także związków przestrzennych i funkcjonalnych. Z uwagi na zakres tematyczny, wyróżnia się dwie grupy map: gospodarcze i społeczne. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 209.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska