RELACJE CZASOPRZESTRZENNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła RELACJE CZASOPRZESTRZENNE

Pokazują zależności między czasem i odległością. Mogą być wyrażane w metryce euklidesowej i za pomocą anamorfoz. Najczęściej są wykorzystywane izochrony, przedstawiające obszary, do których można dotrzeć w wyznaczonym czasie. Jeśli są one obliczone na podstawie rozkładu jazdy, a więc uwzględniają rzeczywiste czasy ruchu np. pociągów lub tramwajów, nazywa się je izochronami rzeczywistymi. Są one wyznaczane względem stacji kolejowych (przystanków tramwajowych). Jeśli jednak, jak to jest w przypadku ruchu samochodowego, nie można określić rzeczywistego czasu przejazdu wszystkich pojazdów, przyjmuje się określone założenia, dotyczące średniej prędkości pojazdów i na tej podstawie wyznacza się na mapie odległości, które można pokonać w wyznaczonym czasie. Wówczas mamy do czynienia z izochronami teoretycznymi. Można je wyznaczać od jednej miejscowości lub od granic kraju w kierunku jego wnętrza - w obu przypadkach wzdłuż dróg. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, ss. 121-122.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska