RELACJE POWIĄZAŃ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła RELACJE POWIĄZAŃ

Relacje powiązań (wpływ i oddziaływanie) są wyrażane za pomocą linii oznaczających połączenia dwóch punktów lub punktu z określoną powierzchnią, czyli za pomocą metody kartodiagramu liniowego. Zbiór linii powiązań informuje o zasięgu wpływu, jakie wywiera dany obiekt (miejsce) na swoje otoczenie. Mogą to być np. obszary oddziaływania centrów handlowych, zasięg szkół, obszary objęte usługami medycznymi lub stacjami uzdatniania wody pitnej. Granice takich obszarów mogą być zaznaczone za pomocą metody zasięgów. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska