ODLEGŁOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ODLEGŁOŚĆ

Odległość od wybranego punktu do innych obiektów określa się najczęściej w celu wykazania, że leży on w stosunkowo niewielkiej odległości od nich, a więc jest łatwo dostępny. Stosuje się tu ekwidystanty, jako linie jednakowej odległości od danego obiektu, w systemach GIS określane jako "bufory". Odległości mogą być również uwzględniane z konstrukcji anamorfoz, które przedstawiają relacje między odległością i nakładem pracy niezbędnej do jej pokonania, dostępnością, kosztami transportu, odległością wyobrażeniową, itp.  

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska