GĘSTOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła GĘSTOŚĆ

Gęstość określa się przez obliczanie liczby obiektów (punktowych, liniowych lub powierzchniowych) w odniesieniu do danej jednostki powierzchni (np. 1, 10, 100 km2). Przykładami są gęstość zaludnienia, gęstość sieci kolejowej, jeziorność. Mogą one być przedstawione za pomocą kartogramu luz izoplet. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska