NOWE MEDIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła NOWE MEDIA

Ogólne określenie wielu różnych form komunikacji elektronicznej, które są możliwe dzięki użyciu technologii komputerowej, wykorzystujących m.in. publikacje elektroniczne na CD-ROM, DVD, telewizję cyfrową i przede wszystkim Internet. Oznacza to korzystanie - na potrzeby komunikowania się - z komputerów stacjonarnych i przenośnych, jak i innych bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Do nowych mediów zalicza się m.in. strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej rzeczywistości (w tym gry wideo). Termin jest odniesieniem do "starych" form medialnych, takich jak drukowanie gazet i czasopism, będących statyczną reprezentacją tekstu i grafiki.

Wystawa z wykorzystaniem nowych mediów to wystawa, do której prezentacji zastosowano nowoczesne metody, czyli nietradycyjne eksponaty, formy i techniki, np. animację komputerową, aranżację przestrzeni (tzw. instalacje), design, wideo itp. (! - BF)

Stan na 2.01.2012 r.


Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Nowe media" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga