POMIARY KARTOMETRYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła POMIARY KARTOMETRYCZNE

Pomiary kartometryczne obejmują pomiary: odległości i długości linii, pola powierzchni i objętości oraz pomiary pochodne, takie jak: pomiar gradientu (np. nachylenia stoku), gęstości punktów i linii itp. Programy GIS dokonują tych pomiarów automatycznie, na podstawie współrzędnych poszczególnych punktów. Wyniki obliczeń kartometrycznych mogą być wykorzystane do obliczeń długości i gęstości sieci lub intensywsności obiektów i zjawisk. 

(drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 88.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska