HISTOGRAM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła HISTOGRAM

Histogram, czyli wykres częstości, jest tworzony na podstawie danych z szeregu rozdzielczego. Na osi poziomej są odkładane wartości cechy podzielone na klasy, na osi pionowej jest oznaczona liczebność lub częstość ich wystąpień. Wykres ma formę słupków o szerokości wyznaczonej przez rozpiętość klasy i wysokości określonej przez liczebność (lub częstość) występowania elementów z danego przedziału wartości. Sąsiednie słupki mają wspólne boki lub łączą się ze sobą tworząc wykres schodkowy. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 60.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska