TRASHARIAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła TRASHARIAT

Wg Tomasza Szlendaka (2006): " Trashariat to nowi ludzie zbędni, do sieci nie podłączeni, nie mający pracy, często nie mający gdzie mieszkać, pozostający poza jakąkolwiek sferą wpływów, ludzie, o których nikt nie dba i nikt nie zabiega."

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 1-2, 2006, s.108.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga