SALARIAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SALARIAT

Salariat, socjologiczne, warstwa, grupa społeczna, obejmująca osoby żyjące z wynagrodzeń za pracę, zazwyczaj pracowników umysłowych, urzędników itp., pobierająca pensję, pobory (zwłaszcza w odróżnieniu od robotników, otrzymujących tygodniówkę. Etymologicznie - francuski ' grupa społeczna otrzymująca wynagrodzenie za pracę (w przeciwieństwie do pracodawców); jak wyżej od salaire - płaca; wynagrodzenie, z łaciny salarium  - żołd, płaca (pierwotnie na zakup soli) więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Salariat" w Internetowym Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, PWN.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SALARIAT

Wg Tomasza Szlendaka (2006): "Salariat to ludzie otrzymujący pensję za wykonywanie usług, zazwyczaj mało wyrafinowanych, a zatem kasjerzy, sprzedawcy, fryzjerzy, urzędnicy - cała masa anonimowych <wypełniaczy wszelkich poleceń>, żyjących z dnia na dzień."

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 1-2, 2006, s.108.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga