REPOZYTORIUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła REPOZYTORIUM

Miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów cyfrowych, w całości przeznaczonych do udostępniania, zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich jego zasobów.

 Stan na 23.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Repozytorium" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła REPOZYTORIUM

Repozytoria naukowe na świecie są jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej. W latach 2010-2012 obserwujemy również wzrost liczby powstających repozytoriów przy polskich instytucjach naukowych.Dalszy rozwój nauki w Polsce nie jest możliwy bez ogólnokrajowej infrastruktury w tym wirtualnych bibliotek i repozytoriów zapewniających jednolite i proste metody publikowania, wyszukiwania i udostępniania publikacji. Wiąże się to z ideą otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access), wspieraną przez  Unię Europejską poprzez rekomendacje i programy, w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach.
 
Repozytorium otwarte (ang. open repository, open archivejest to narzędzie służące zarządzaniu i długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych. Repozytoria wspierają rozwój badań naukowych, procesy uczenia się oraz prace administracyjne. Stosują one otwarte standardy tak, aby ich zasób był w pełni dostępny. Standardy te pozwalają na stosowanie mechanizmów, które umożliwiają importowanie, eksportowanie, przechowywanie i wyszukiwanie cyfrowych dokumentów w repozytorium. Zawartość otwartego archiwum może być bardzo różna i różnym może służyć celom oraz użytkownikom. Na ogół są to artykuły z czasopism, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, surowe dane eksperymentalne oraz sprawozdania i raporty.
 
Repozytorium instytucjonalne (ang. institutionalrepository) definiowane jest jako cyfrowe archiwum gromadzące i rozpowszechniające dorobek intelektualny konkretnej społeczności naukowej (uczelni, instytutu badawczego). Zasób określany jest przez instytucję, treść ma charakter naukowy, kumulacyjny, jest dostępna w trybie otwartym oraz cechuje ją interoperacyjność. Repozytorium instytucjonalne to zespół usług, które uniwersytet oferuje członkom swojej społeczności. Usługi te służą zarządzaniu oraz upowszechnianiu cyfrowych dokumentów tworzonych przez instytucję i jej członków. Repozytorium jest przede wszystkim zobowiązaniem instytucji do zarządzania materiałami cyfrowymi, z uwzględnieniem długoterminowego zabezpieczenia obiektów, jak również zorganizowania dostępu do nich oraz ich rozpowszechniania.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Repozytorium" w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła REPOZYTORIUM

Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie. Repozytorium odnosi się przede wszystkim do miejsca przechowywania, a nie udostępniania. Jest to magazyn jednocześnie: główny, centralny, bieżący i łatwo dostępny. Nie są w nim przechowywane ani kopie, ani archiwalia.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Repozytorium" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga