MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Aplikacje oparte o technologie internetowe lub platformy komunikacyjne wykorzystywane między innymi przez przedsiębiorstwa do łączenia, tworzenia i wymiany treści online z klientami, dostawcami, partnerami lub wewnątrz przedsiębiorstwa.

 Stan na 13.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Media Społecznościowe" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. (...) Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują media społecznościowe jako „grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, i które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”[1].

Media społecznościowe to media  służące do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację społecznościową. Dzięki wszechobecnej dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych, media społecznościowe diametralnie zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, społeczności, jak i indywidualnych użytkowników, oraz stały się naturalnym miejscem wymiany informacji[2] więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Media Społecznościowe" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 (...) w najprostszym ujęciu: social media to społeczne środki przekazu. A w szerszym: social media to podlegające społecznej kontroli środki przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Zawierają zarówno treść przekazu jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji. Charakterystyczne cechy social media:

 • mogą być wykorzystywane na dowolną skalę
 • środki wytwórcze są dostępne dla każdego zainteresowanego
 • publikacja informacji jest dopiero początkiem procesu mediowego
 • pierwotna informacja może być modyfikowana w nieskończoność
 • dostęp do tworzenia i odbioru treści w jest wolny
 • bez społecznego współuczestnictwa idea social media nie może być realizowana
 • na finalną wartość informacji bezpośrednio wpływa uczestnictwo tej grupy społecznej (społeczności), która rzeczywiście skupiona jest wokół poruszanego tematu
 • każdy zainteresowany ma w każdym momencie dostęp do treści swoich i innych współtwórców oraz ma możliwość odnoszenia się nie tylko do podstawowej treści ale i do wkładu innych twórców
 • brak koordynacji pomiędzy twórcami
 • wszystkie elementy będące wynikiem procesu tworzenia (współtworzenia) treści nie są usuwane i są stale dostępne.
 • treści rozprzestrzeniane są poprzez społeczną interakcję (co bezpośrednio przekłada się na skalę dystrybucji każdej z informacji)
 • opóźnienie pomiędzy wytworzeniem treści a ich publikacją jest ograniczone do minimum (odbywa się bez opóźnienia)
 • niewymuszony sposób powstawania treści.
Źródło definicji (elektroniczne): Definicja social media
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga