ŚCIEŻKA ROWEROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ŚCIEŻKA ROWEROWA

Droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Droga dla rowerów" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga