AKT KOMUNIKACJI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła AKT KOMUNIKACJI

Wg Andrzeja Piotrowskiego i Marka Ziółkowskiego (1976): "Stwierdźmy ogólnie, że skoro akty komunikacji to szczególne przypadki ludzkich interakcji - to, ex definitione, wszelkie pojęcia z tym aktem związane, jak znak (komunikat), znaczenie, kod, nadawca (twórca znaku), odbiorca itd. mogą być analizowane jedynie w konkretnej sytuacji społecznego działania. Tłumaczenie wszelkich zjawisk semiotycznych musi być zatem socjologiczne; jest to w naszym przekonaniu jedyna droga do pełnego naświetlenia całości semiotycznej problematyki."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1976, s.25.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga