KOHORTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KOHORTA

Zbiorowość ludzi, wyodrębniona na podstawie wspólnie przeżytych zdarzeń, które nastąpiły w określonym momencie lub okresie. Celem wyodrębnienia, jest obserwacja i analiza wybranych faktów demograficznych i społecznych podczas życia członków wyodrębnionej zbiorowości, zaczynając od wspólnego dla nich zdarzenia np. rok urodzenia, rok zawarcia małżeństwa, grupa osób rozpoczynających naukę w określonym roku itp. Kohorty wykorzystywane są w badaniach porównawczych np. między różnymi pokoleniami lub też bada się te same kohorty wiekowe po upływie określonego czasu.

Stan na 23.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kohorta" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga