IMIGRANCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła IMIGRANCI

Osoby przybyłe z zagranicy do kraju w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Imigranci" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga