CUDZOZIEMCY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CUDZOZIEMCY

Osoby nieposiadające obywatelstwa kraju, w którym przebywają.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe zaliczani są do ludności Polski, natomiast pozostali (bez względu na okres przebywania) są traktowani jako imigranci przebywający w Polsce czasowo (nie są zaliczani do ludności Polski).

 Stan na 26.10.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cudzoziemcy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga