TOPOGRAFIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła TOPOGRAFIA

Andrzej W. Różycki (1990): "Topografia zajmuje się pomiarami terenowymi mającymi na celu scharakteryzowanie ogółu zjawisk występujących na powierzchni ziemi. Dla osiągnięcia tych celów posługuje się różnorodnymi metodami pomiarowymi, w tym geodezją i fotogrametrią, które prowadzą do opracowania mapy treści sytuacyjnej i ukształtowania morfologicznego terenu."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej W. Różycki, Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii, Warszawa: Wyd. UW, 1990, s. 9.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga