TYGIEL NARODÓW (Melting pot)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TYGIEL NARODÓW (Melting pot)

"Tygiel Narodów" to metafora heterogenicznego społeczeństwa które staje się (w wyniku łączenia poszczególnych elementów) społeczeństwem bardziej jednorodnym. Różne elementy "stapiają się" ze sobą w harmoniczną całość ze wspólną kulturą. Termin ten jest używany do opisu asymilacji jaka zachodziła w Stanach Zjednoczonych. ” Stapianie się ze sobą” to metafora użyta po raz pierwszy w roku 1780. Dokładny termin "Tygla Narodów" wszedł do powszechnego użycia w Stanach Zjednoczonych po tym jak został użyty jako metafora opisująca połączenia narodowe, kulturowe i etniczne w 1908 w sztuce Israela Zangwilla o tej samej nazwie. Celowość asymilacji i modelu "Tygla Narodów" była ponownie rozpatrywana przez niektórych zwolenników wielokulturowości którzy sugerowali alternatywne użycie metafor żeby określić aktualne amerykańskie społeczeństwo, takie jak: mozaika, "salaterki" czy kalejdoskop, w których to różne kultury mieszają się ze sobą, ale zostają wyraźnie oddzielne w niektórych aspektach. Inni spierają się zaś, czy asymilacja kulturowa jest ważna dla utrzymania jedności narodowej i powinna być promowana. 

(tłumaczenie  hasła "Melting pot" z wikipedii anglojęzycznej  - AG)

stan na 06.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło"Melting pot" w Wikipedii anglojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska