PODREGION

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PODREGION

Podregion jest to jednostka terytorialna wyodrębniona do celów statystycznych jako NTS 3. Podział ten obowiązuje od 1 I 2008 r. i został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późniejszymi zmianami). Podział ten został uzyskany poprzez grupowanie jednostek szczebla powiatowego w ramach województwa. Obecnie jest 66 podregionów.

 stan na: 11.07.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Podregion" w Słowniku Pojęć na portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga