MŁODZIEŻ NIEKONTYNUUJĄCA NAUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MŁODZIEŻ NIEKONTYNUUJĄCA NAUKI

Osoby niekontunuujące nauki w wieku 18–24 lata, to najmłodsza grupa osób dorosłych, które co najwyżej ukończyły gimnazjum. Dane (przeciętne w roku) opracowano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej (według faktycznego miejsca zamieszkania).

stan na 11.07.2014 (logika wywodu oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Młodzież niekontynuująca nauki" w Słowniku Pojęć na portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga