AZJANIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AZJANIZM

Odmiana stylu retorycznego wykształconego w III w. p.n.e. , rozpowszechniona w szkołach retorycznych Azji Mniejszej. Odznaczała się ozdobnością i niezwykłością form językowych. Azjanizm wywarł pewien wpływ na literaturę i retorykę rzymską (Gajusz Grakchus, Lucjusz Licyniusz Krassus). Azjaznim to przeciwieństwo attycyzmu.

Źródło definicji (papierowe): Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN,1995, s. 301.
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki