EFEKT ANKIETERSKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła EFEKT ANKIETERSKI

Wg Pawła B. Sztabińskiego (1995): "(...) już od ponad 50 lat, tzn. od pierwszych badań Herberta Hymana (1944) i Davida Katza (1942) wiadomo, że ankieter, poprzez swoje cechy i zachowania, może wpływać na uzyskiwane (zanotowane) informacje, powodując ich tendencyjność.  (...) Wyróżnić można za  Clausem Moserem i Grahamem Kaltonem (1973), trzy zasadnicze źródła efektu ankieterskiego:

(1) cechy ankieterów (wiek, płeć, wykształcenie, rasa itp.), które mogą wpływać na udzielane odpowiedzi poprzez ogólne wrażenie, jakie ankieter wywiera na respondencie, sposób zadawania pytań itp., ale także wyobrażenia respondenta o tym, jakie odpowiedzi będą przez ankietera preferowane (...);

(2) opinie ankieterów, które mogą wpływać bądź na odpowiedzi respondentów(...), bądź też na sposób ich zapisu (zwłaszcza interpretacje niejasnych odpowiedzi);

(3) oczekiwania ankieterów dotyczące spójności odpowiedzi respondentów, związane z ich cechami społeczno-demograficznymi oraz wyobrażenia o poglądach respondentów."

Źródło definicji (papierowe): Paweł B. Sztabiński, Efekt ankieterski: czy zmienia się tylko respondent?, (w) "Ask" nr 1/1995, s. 82.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga