OBIEG KULTURY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła OBIEG KULTURY

[Obieg kultury składa się z następujących elementów/eapów:]

1) kreacja – wymyślanie i tworzenie autorskich idei i treści, tworzenie unikatowych produktów;

2) produkcja: wytwarzanie powtarzalnych form kulturalnych (np. programów TV), jak również produkcja specjalistycznych narzędzi, infrastruktury oraz procesów wykorzystywanych w ich realizacji (np. produkcja instrumentów muzycznych, drukowanie gazet);

3) rozpowszechnianie: dostarczanie (zwykle masowo produkowanych) produktów kultury konsumentom indywidualnym oraz zinstytucjonalizowanym (np. hurt, detal i wypożyczanie nagrań muzycznych i gier komputerowych, dystrybucji filmów). Dzięki cyfrowej dystrybucji niektóre towary usługi są dostarczane bezpośrednio od twórcy do odbiorcy;

4) wystawianie/ odbiór / transmisja: odnosi się do bezpośredniego doświadczania kultury przez publiczność  - konsumpcji „na żywo” w określonym miejscu i czasie (festiwale, opery, teatry, muzea). Transmisja odnosi się do przekazywania wiedzy i umiejętności (z wyłączeniem transakcji komercyjnych), które często przyjmuje postać nieformalną. Obejmuje ona przekazywanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z pokolenia na pokolenie;

5) konsumpcja / uczestnictwo: konsumowanie produktów kultury i udział w aktywności kulturalnej (np. czytanie książek, taniec,, słuchania radia, odwiedzanie galerii);

6) archiwizacja / konserwacja;

7) edukacja / trening.

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): THE 2009 UNESCO FRAMEWORK FOR CULTURAL STATISTICS, ss.11-12.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga