ANTROPOLOGIA OBRAZU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ANTROPOLOGIA OBRAZU

Wg Krzysztofa Olechnickiego: "antropologia obrazu, traktowana przeze mnie jako określenie unifikujące, obejmujące wszystko to, co zazwyczaj rozumie się przez antropologię 'wizualną' (visual anthropology) i socjologię 'wizualną' (visual sociology). Pojęcie 'antropologii obrazu' precyzyjnie określa przedmiot badań, nie zawężając przy tym repertuaru metod i technik. Takie rozumienie antropologii obrazu, obejmujące zarówno zainteresowanie kulturą obrazu, jak i wizualne techniki badawcze oraz wizualne formy ekspresji jest istotą szerokiego rozumienie antropologii obrazu (...)."

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003, s. 10.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska