ALEGOREZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ALEGOREZA

 Wg Słownika Terminów Literackich (2000): (< gr. allēgoréo = interpretuję przenośnie, alegorycznie; (...)) - metoda interpretacji przekazów znakowych, oparta na założeniu, że poznanie ich sensu musi być dwustopniowe: najpierw polega ono na odczytaniu bezpośrednio danego, dosłownego znaczenia, następnie zaś na odszukaniu i wydobyciu sensu głębszego, ukrytego, ale najistotniejszego, którego zakomunikowanie jest celem przekazu (→ alegoria). Interpretacja taka może być stosowana zarówno wobec wypowiedzi słownych o róznym stopniu złożoności - od pojedynczych wyrazów do rozbudowanych struktur narracyjno-fabularnych - jak i wobec znaków ikonicznych, a nawet zjawisk naturalnych. (...)"

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolineum, 2000, s. 23.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga