ODBIORCA SZTUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ODBIORCA SZTUKI

Wg Mariana Golki: "(...) każdy człowiek występujący w roli widza, słuchacza czy czytelnika - a więc będący w kontakcie z wytworem sztuki, niezależnie od dziedziny, formy obecności tego dzieła oraz sytuacji psychospołecznej, w której on sam się znajduje."

Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa 2008, Difin, s. 176.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska