WALENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WALENCJA

1. Oznacza poczucie związku z kulturą etniczną lub narodową uznawaną za własną, stanowiącą dziedzictwo kulturowe własnej grupy, a nie tylko sferę kompetencji nabytej ze względu na wykształcenie, specjalność zawodową lub uczestnictwo w szerszych, ponadnarodowych wspólnotach, chyba że te wspólnoty zastępują w samookreśleniu jednostki wspólnotę narodową lub są nad nią nadbudowane jako wspólnota wyższego rzędu nie redukująca wcześniejszych, bardziej narodowych intymnych powiązań. 2. Uznanie i przyswojenie narodowej kultury. 

Źródło definicji (papierowe): 1) Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2012, s.162., Źródło definicji (papierowe): 2) Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2012, s.339.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska