WYOBRAŹNIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYOBRAŹNIA

Wg  Słownika psychologicznego (1985)"sprawność wzrokowego, słuchowego, dotykowego czy węchowego uobecniania sobie przedmiotu lub zjawisk wcześniej spostrzeganych, uobecnianie to dokonuje się samoczynnie pod wpływem bodźców słownych, spostrzeżeniowych lub w następstwie innych wyobrażeń, a także w wyniku świadomej aktywności jednostki, aktualizującej w danej sytuacji zadaniowej fragmenty swego doświadczenia, a w tym ostatnim przypadku może zachodzić przekształcenie i tworzenie nowych wyobrażeń".

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: PWN, 1985, s. 348.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WYOBRAŹNIA

Wg Stefana Szumana (1947): "wyobraźnia składa się z wyobrażeń, w których odtwarzam to, co kiedyś widziałem albo stwarzam coś na podobieństwo rzeczy widzianych. Wyobrażenie nazywa przedstawieniem sobie czegoś, co w świadomości nie jest bezpośrednio dane, jak warunkowane podmiotami zmysłowymi w spostrzeżeniu".

Wg Zbigniewa Pietrasińskiego (1969): [wyobraźnia twórcza jest] "(...) procesem przynoszącym nowe wyobrażenia, opierające się wprawdzie na materiale dawnych spostrzeżeń, lecz odbiegające od nich w sposób przekraczający jałowe, zwykłe modyfikacje, właściwe wyobraźni odtwórczej" .

Źródło definicji (papierowe): 1) Stefan Szuman, Psychologia wychowania wieku dziecięcego, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1947, s. 65. 2) Zbigniew Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa: PWN, 1969, s. 26.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga