FILM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła FILM

Utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisowa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (pisownia i stylistyka oryginalna - BF)

Stan na 11.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Film" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FILM

utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się z jednego lub więcej (do kilkudziesięciu) ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również w telewizji i za pomocą innych urządzeń, takich jak magnetowidy, odtwarzacz DVDBlu-ray i komputery.[...]

Film to bardzo obszerna dziedzina i można ją podzielić na wiele sposobów. Podstawowy i najbardziej popularny z nich to podział na rodzaje:

  • film fabularny – aktorski film fikcji,
  • film animowany – tworzony za pomocą klasycznych technik poklatkowych – rysunkowych lub przestrzennych (np. lalkowych i plastelinowych) lub najnowszych technik komputerowych – animacji 3D,
  • film dokumentalny – film o treści niefikcyjnej, dokumentujący rzeczywistość,
  • film oświatowy – dla celów dydaktyczno-instruktażowych,
  • film propagandowy – dla celów jakich w danym momencie wymaga propaganda,

Pojęcie filmu w społecznej świadomości najczęściej kojarzy się jednak z rozrywkowymi aktorskimi filmami fikcji nazywanymi też fabularnymi.

W zależności od długości filmy dzielą się na

Dla telewizji powstają seriale telewizyjne złożone z wielu odcinków. Najczęściej stosowane długości odcinków to 13, 15, 25, 30, 50 minut. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Film" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła FILM

Filmem jest utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie, jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, z późniejszymi zmianami. Brak jednolitego tekstu.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk

Komentarz - zawartość - opis hasła FILM

Sposób definiowania pojęcia "Film" (i pojęć  pochodnych, takich jak  "Film fabularny" czy - zwłaszcza - "Film dokumentalny") przez GUS wydaje się dość kuriozalny; ewidentnie widać w tych definicjach echa zrekonstruowanej przez nas definicji prawnej, ale wydają się one delikatnie mówiąc przypadkowe.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, komentarz autorski dla OŻK-SB.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga